• EN
 • How we can help you:
 • +32 2 712 08 90 (Brussels)
  +32 3 201 25 60 (Antwerp)
  +32 9 210 82 70 (Ghent)
  +32 10 39 00 39 (Louvain-la-Neuve)

IT Project Manager | Voor onze klant | Tri-ICT

 • Locatie: Brussel Centrum ( Dicht bij Centraal Station)
 • Functiongroup IT
 • Aantal uur: 38

Position

Jij bent een belangrijke schakel in ons Project Management Team en leidt onze IT projecten tot een goed eind (performant, gebruiksvriendelijkheid, beveiligd, binnen tijd en budget).
Wij beheren onze eigen informatica, gekoppeld aan de ontwikkeling op maat van de behoeften van onze klanten, onze eigen business transformatie en technologische innovatie.
Het Project Management Team staat in voor het initiëren, creëren, aanpassen en implementeren van onze IT-architectuur en dienstverlening (IT Operating Model gericht op Service Orientation).
Jij staat in voor het beheer van de volledige lifecycle van dergelijke projecten. In dit kader beheer en coördineer je alle projectactiviteiten: van de validering van de businessbehoeften,
de functionele en technische validering van de gevraagde oplossingen, het bewaken van de ontwikkeling en acceptatie van de oplossingen tot en met de operationalisering ervan en change management. Je werkt daarbij samen met interne experts en met onze klanten.

Tijdens de voorbereidingsfase: focus op projectdefinitie en voorbereiding:

 • bestudeert (intake) de projectaanvragen vanuit het programmamanagementcomité (CAB/PM)
 • identificeert klant en stakeholders
 • beoordeelt en challenged doelstelling, impact, kosten, gewenst eindproduct, gevraagde deliverables en services met de betrokkenen
 • bekijkt de relatie en impact met andere projecten binnen het programma
 • maakt projectplan op volgens Project Management methodologie en Agile aanpak, stelt planning op met milestones, legt het budget vast
 • stelt projectteam samen en bepaalt aanpak, processen, methodes, standaarden en tools
 • stelt het projectplan voor aan het programmamanagementcomité ter validering
Tijdens de uitvoeringsfase: focus op project management
 • neemt de leiding van het project, bewaakt het projectplan, scope, aansluiting op de release planning, budget, voortgang van de werkzaamheden
 • coördineert alle activiteiten, communiceert en stemt af met alle betrokken diensten/klanten/ stakeholders
 • ingeval van nieuwe klanten: organiseert de workshops, coördineert alle activiteiten, coördineert de concretisering van de dienstverlening, pleegt intensief overleg met de klant gedurende het ganse project en volgt de integratie op i.s.m. verantwoordelijke Marketing
 • coördineert het projectteam als Agile werkende teams, d.m.v. scrums en sprints; verzorgt de toewijzing en follow-up van de rollen en opdrachten van het projectteam ; geeft feedback.
 • beheert resources (mensen en middelen)
 • organiseert gebruikerstesten en neemt deel aan de uitvoering ervan
 • identificeert en beheert alle risico’s en problemen m.b.t. het project; onderneemt gepaste acties
 • brengt periodiek rapportage uit aan het programmamanagementcomité over en overlegt regelmatig met de projectinitiator / sponsor(directiekaderlid)
 • staat in voor de Project Management administratie en rapportering; houdt projectplannen en timesheets actueel, bezorgt tijdig en accuraat de correcte gegevens aan PMO voor de managementrapporteringen van de Manager ICT.
 • evalueert het verloop en de afronding van het project met oog op kennisdeling en lesson learned.

Requirements

 • Master bij voorkeur in Informatica. Kennis van het IT Operating Model gericht op Service Orientation en Service Lifecycle. Kennis van ITIL (best practices) en begrijpen van programmeertalen (C-sharp)
 • Transversale kijk op IT architectuur (met applicaties, infrastructuur, platformen e.d.) en interesse  voor nieuwe technologieën
 • Relevante werkervaring in Project Management in IT omgeving (planning, budget, resources, SLA, KPI e.d.).
 • Aantoonbare ervaring in PM methodologie, ITIL, Agile aanpak met scrum en sprints; vertrouwd met Prince 2.
 • Ervaring in financiële dienstverlening (banken & verzekeringen - meer bepaald hypothecaire kredieten) is een must have
 • Sterke analytische vaardigheden
 • Probleemoplossende skills
 • Sterke klantgerichte communicatieve vaardigheden (focus op overtuigen) en talenkennis N/F/E
 • People management: aansturen van projectteams
 • Klantgericht met focus op customer centricity

Company

Onze klant is een belangrijke dienstverlener voor de kredietmarkt zowel voor hypotheken als consumentenkredieten en ondersteunt internationaal meer dan 35 hypothecaire geldverstrekkers bij de behandeling en securitisatie van hun hypotheekportefeuille.
Door haar unieke marktpositie is onze klant, gelegen in hartje Brussel,  ook koploper als verstrekker van kennisgerelateerde producten in de hypotheekmarkt en die van consumentenkredieten.
 

Offer

Wij bieden je een leuke en afwisselende voltijdse functie bij onze klant, waarin je al je talenten kwijt kunt en er ruimte is voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling.
Er heerst bij onze klant een collegiale en informele sfeer en een goede work-life balance.
Bovendien bieden zij een meer dan marktconforme bezoldiging, extra legale voordelen, ruime opleidingsmogelijkheden en interessante projecten.

Questions? Contact me for more information about this job offer.

Dominique Thijs